• Er is een goed onderbouwd projectplan met beoogde doelstelling, effect, begroting en evaluatietool.¬†¬†
 • Aantoonbaar kunnen maken in een financieel verslag dat de donatie van de¬†TrainMore¬†Foundation 100% ten goede komt aan het doel van het project of de activiteit (kinderen meer laten bewegen).¬†¬†
 • Het project heeft een aantoonbaar einddoel om kinderen m√©√©r te bewegen op het gebied van¬†bewustwording/mentaliteitsverandering,¬†passie¬†en plezier voor sporten,¬†duurzame¬†algemene leefstijlverbetering en/of¬†letterlijk¬†bewegen of sporten binnen of buiten in een groep of individueel.
 • Het project vindt plaats in een grote stad (meer dan 130.000 inwoners) of heeft een groot landelijk bereik in de grote steden van Nederland.
 • Het project vindt plaats in een van de steden waar¬†TrainMore¬†is gevestigd of zich gaat vestigen.
 • We hebben voorkeur voor projecten waarin met multidisciplinaire teams wordt samengewerkt (bijvoorbeeld sportinstructeurs/bewegingsdeskundigen samen met gedragsveranderaars of di√ętisten/voedingsadviseurs) of projecten waarin meerdere disciplines samenkomen en elkaar kunnen versterken.
 • We hebben voorkeur voor projecten waarbij ook de ouders van de kinderen worden betrokken en worden gemotiveerd om (hun) kinderen te helpen een levenslange gezonde lifestyle te ontwikkelen.¬†¬†
 • We hebben voorkeur voor projecten waarbij grotere groepen kinderen (30 of meer) worden gestimuleerd om meer te bewegen.¬†¬†
 • We hebben voorkeur voor projecten die makkelijk herhaald kunnen worden in andere steden, op andere verenigingen, scholen, etc.¬†¬†
 • We hebben voorkeur voor projecten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en bij voorkeur ook (waar mogelijk) mede bedacht (of in ieder geval met input van) kinderen tot stand zijn gekomen.¬†¬†
 • We hebben voorkeur voor projecten die vernieuwend en innovatief zijn.¬†¬†
 • Bij gehonoreerde aanvragen geldt er een verplichte¬†TrainMore¬†Foundation logovermelding¬†bij communicatie omtrent het betreffende project (on- en offline).*¬†
 • Een acceptatie of afwijzing van de verstrekking van een projectsubsidie wordt altijd schriftelijk door ons aan de aanvrager medegedeeld.¬†¬†

 * Bij honorering van een aanvraagt volgt aanvullende informatie en worden afspraken gemaakt over de wijze van naam- en logovermelding van de TrainMore Foundation.