tijdelijke sluiting clubs
(NL)

Je vindt het membershipnummer op je bankafschrift. Je kunt voor het reserveren van je training als alternatief ook je geboortedatum gebruiken.

Leuk dat je wil verlengen! Je kunt kiezen uit de drie volgende opties:

  1. Verleng nu je huidige contract met 1 jaar; je ontvangt 1 gratis maand, een TrainMore bidon en handdoek.
  2. Verleng nu je huidige contract met 2 jaar; je ontvangt 2 gratis maanden, een TrainMore bidon en handdoek.
  3. Verleng nu je huidige contract met 3 jaar; je ontvangt maar liefst 4 (!!) gratis maanden, een TrainMore bidon en handdoek.

De gratis maand(en) ontvang je vanaf de eerstvolgende nieuwe kalendermaand na heropening. Je tarief blijft hetzelfde, ongeacht met hoeveel jaar je je membership verlengt. Wij zullen jouw aanvraag voor verlenging zo snel mogelijk verwerken. Zodra dit gebeurd is, ontvang je van ons een mail ter bevestiging. Nog geen verlenging doorgegeven? Vul dan dit formulier in en we gaan zo snel mogelijk voor je aan de slag.

Tof dat je je membership hebt verlengd! Wij zullen jouw aanvraag voor verlenging zo snel mogelijk verwerken. Zodra dit gebeurd is, ontvang je van ons een mail ter bevestiging. Dit kan een aantal weken duren.

De periode dat we gesloten zijn is voor ons erg onzeker. We zijn constant in afwachting van berichtgeving vanuit de overheid en de kosten lopen gewoon door. Om jou als lid alvast tegemoet te komen hebben we ervoor gekozen om door te gaan met ons TrainMore at Home programma met live classes via Zoom en online workouts via YouTube én geven we een korting van 50% op je maandelijkse membership fee.

In januari 2021 ontvang je eenmalig een korting van 50% op je maandelijkse membership fee. Deze incasso vindt plaats in de eerste week van januari.

Als de lockdown niet nog een keer wordt verlengd kunnen wij op 3 maart weer open. We starten dan weer met de normale automatische incasso. Wordt de lockdown wederom verlengd, dan ontvang je tzt meer informatie.

Wat leuk dat je member wil blijven, dit kan uiteraard! Je kunt je opzegging ongedaan maken door te mailen naar onze klantenservice via klantenservice@trainmore.nl.

Check via deze platforms zelf wat de mogelijkheden zijn.

Het aanvragen/kopen van een dagpas of weekpas is tijdelijk niet mogelijk. Je kunt aan de balie van onze clubs een maandkaart kopen of een via ons online inschrijfformulier wel een flex membership afsluiten.

Nee, de non-stop clubs zijn ook gesloten tot in ieder geval 2 maart.

Ja, met ingang van dinsdag 1 december geldt ook in onze clubs de mondkapjesplicht, omdat deze vanaf dan worden gezien als openbare ruimtes. Tijdens je workout of studioles mag je je mondkapje aflaten. Het is alleen verplicht bij binnenkomst (tot je eerste oefening), vertrek en tijdens het lopen van en naar de wc, een andere verdieping of als je naar studioles loopt.

Op het niet dragen van een mondkapje staat een boete van 95 euro. Vergeet dus niet je mondkapje mee te nemen als je komt sporten.

temporary closure of clubs
(ENG)

You can find your membership no. on your bank statement.

Do you need it for your gym reservation? You can also use your birth date to book a training.

Great that you want to renew your membership contract! We’ve got three options:

  1. One month for free when you renew your contract for one year. You’ll also receive the new TrainMore bottle and towel.
  2. Two months for free when you renew your contract for two years. You’ll also receive the new TrainMore bottle and towel.
  3. Four months (!!) for free when you renew your contract for three years. You’ll also receive the new TrainMore bottle and towel.

After reopening the free months start at the beginning of the new calendar month. Your rate remains the same, regardless of how many years you extend your membership.

We will process your request for extension as soon as possible. As soon as this has been done, you will receive a confirmation email.

Do you want to renew your membership? Check this page.

How awesome that you have extended your membership! We will process your request for extension as soon as possibleWhen your contract is renewed, youll receive a confirmation email. This can take several weeks.

The time that we’re closed is very uncertain for us. We’re constantly waiting for updates from the government and our costs still continue. Nevertheless, we would like to offer you a solution for this period. Besides our TrainMore at Home program we want to compensate you with a 50% discount on your monthly membership fee.

In January you’ll receive 50% discount on your monthly membership fee. This collection takes place in the first week of January

If the lockdown will not be extended again, we can open our clubs again on March 3th. We will then start again with the normal direct debit from March 2021. If the lockdown is extended againyou’ll receive more information. 

How awesome nice that you want to remain a member stay with us! Of course this is possible. You can cancel your cancellation by emailing klantenservice@trainmore.nl.

Check what the options are via the website of these platforms.

The clubs are closed due to the new lockdown until March 3th, 2021.

No, unfortunately it’s not possible to get a day, week or month pass.

Yes. As of Tuesday, December 1st, our clubs are marked as public spaces. This means face masks, from that day on, will become mandatory. During your workout or studio class you can take your face mask off. It’s only mandatory upon entry (until your first exercise), departure and while walking to and from the bathroom, another floor, or walking to studio class.

Not wearing a face mask will risk a fine of €95. So don’t forget to bring your face mask when you come to work out.