Heropening clubs
(NL)

Op deze manier reguleren we het aantal members in de clubs en creëren we voor iedereen de ruimte om te kunnen sporten zonder dat de tijdsloten overboekt raken. Na afloop van je training kan je gelijk een nieuwe reservering maken. Na verloop van tijd zullen we dit versoepelen.

Op deze manier reguleren we het aantal members in de clubs en creëren we voor iedereen de ruimte om te kunnen sporten zonder dat de tijdsloten overboekt raken. Na afloop van je training kan je gelijk een nieuwe reservering maken.

We hopen snel onze maatregelen te kunnen versoepelen. Daarom laten we het nu nog niet toe om ver vooruit te boeken.

Nee, de kleedkamers , douches en sauna’s zijn niet te gebruiken

Als de kluisjes buiten de kleedkamer staan dan kun je deze wel gebruiken. Dit is in paar clubs beschikbaar.

Je vindt het membershipnummer op je bankafschrift. Je kunt voor het reserveren van je training als alternatief ook je geboortedatum gebruiken.

Ja, de non-stop clubs zijn 24/7 per dag open (Oude Ebbinge en Blaak vanaf 2 juli). Ook in deze clubs gelden de 9 rules for a safe workout.

Ja, je kan dit via hun eigen platform reserveren.
Je boekt alleen de studio, groep of outdoor les via de app of website. Je hoeft geen losse reservering te maken om toegang te krijgen. Op vertoon van je reservering bij de balie van de club krijg je toegang.
Vergeet niet je TrainMore tag mee te nemen.

Ja, dat kan. Je kunt hem/haar tijdens je tijdslot aanmelden bij de receptie. Onze baliemedewerker zal hem/haar eerst een aantal gezondheidsvragen stellen voordat er toegang wordt gegeven. Tijdens het trainen moet je te allen tijden 1,5 meter afstand houden.

Het aanvragen/kopen van een dagpas en weekpas is niet mogelijk. Een maandkaart is wel beschikbaar. Vraag hiernaar bij de balie van desbetreffende club.

We starten met de normale automatische incasso vanaf 1 juli 2020. Dit is een automatisch proces, dus jouw compensatie keuze is ons systeem verwerkt en wordt hierin meegenomen.

Voor members met studenten membership incasseren wij weer het gebruikelijke tarief waarvoor je je hebt ingeschreven.

Voor leden met een ‘€1 korting per workout’ membership houden we uiteraard rekening met het feit dat je in juni geen korting per workout hebt op kunnen bouwen. Om je tegemoet te komen hebben we gekeken naar je sportgedrag in de periode van 1 januari tot 16 maart en daar het gemiddelde van genomen per maand. Wij houden een minimum aan van 8x per maand (maw EUR 8,- korting op je membership fee). Heb jij in deze periode méér gesport dan krijg je uiteraard een hogere korting op de normale membership fee.

Vanaf het moment dat wij weer geopend zijn bouw je weer één euro korting per workout op.

Heb je voor optie 1 gekozen?

Als je voor optie 1 hebt gekozen, ontvang je het bedrag dat je hebt betaald tussen 16 maart en 1 juli terug als korting op je lidmaatschap gedurende een periode van 6 maanden. Sinds 1 juli wordt er weer geïncasseerd zoals normaal en de compensatie wordt hier vanaf getrokken. Er wordt dus niet langer 50% geïncasseerd.

Rekenvoorbeeld: bij een lidmaatschap van €49 per maand is er gedurende de coronatijd €24,50 x 3 maanden = €73,50 geïncasseerd. Voor maart wordt de helft van het afgeschreven bedrag meegerekend in de korting. Als er in maart €30 is afgeschreven komt er nog €15 korting bij. Dit is een totaalbedrag van €88,50. Over 6 maanden krijg je dus een korting van €88,50 : 6 maanden = €14,75 per maand.


Heb je voor optie 2 gekozen?

Dan krijg je het bedrag dat je betaald hebt tussen de datum van sluiting en opening van de club in 1x als korting terug in juli. Als het bedrag hoger is dan je maandelijkse membership fee dan zetten we het in een tegoed en verrekenen we het restant met de incasso van augustus.

Heb je voor optie 3 gekozen?

Nogmaals enorm bedankt! Dit waarderen we heel erg. Er ligt een XXL Nutrition giftbox voor je klaar bij de balie van je TrainMore club. Deze kan je vanaf 6 juli ophalen op vertoon van de e-mail die je hierover hebt ontvangen.

Als je voor optie 1 hebt gekozen, ontvang je het bedrag dat je hebt betaald tussen 16 maart en 1 juli terug als korting op je lidmaatschap gedurende een periode van 6 maanden. Sinds 1 juli wordt er weer geïncasseerd zoals normaal en de compensatie wordt hier vanaf getrokken. Er wordt dus niet langer 50% geïncasseerd.

Rekenvoorbeeld: bij een membership van €49 per maand is er gedurende de coronaperiode €24,50 x 3 maanden = €73,50 geïncasseerd. Voor maart wordt de helft van het afgeschreven bedrag meegerekend in de korting. Als er in maart €30 is afgeschreven komt er nog €15 korting bij. Dit is een totaalbedrag van €88,50. Over 6 maanden krijg je dus een korting van €88,50 : 6 maanden = €14,75 per maand.

Indien je geen keuze hebt doorgegeven dan hebben wij de helft (50%) van je membership fee geïncasseerd tijdens de periode van sluiting. Nu de clubs weer open zijn, sinds 1 juli 2020, start de normale incasso weer.

Als je hebt gekozen voor optie 1 dan verrekenen we de betaalde incasso’s vanaf 16 maart tot 1 juli verspreid als korting op je abonnementskosten over 6 maanden vanaf 1 juli. Indien bij opzegging de datum van het einde van je contract >6 maanden is, dan ontvang je je volledige incasso over de periode 16 maart tot 1 juli terug. Is bij opzegging de datum contract einde <6 maanden (na 1 juli) dan stopt de verrekening van de betaalde incasso’s op het moment van het einde van je contract.

Wat leuk dat je member wil blijven, dit kan uiteraard! Je kunt je opzegging ongedaan maken door te mailen naar klantenservice@trainmore.nl of meld je aan de balie van jouw TrainMore club.

reopening clubs
(ENG)

We have to monitor the amount of members in the club and we need to create enough space for everyone to be able to workout safe & responsible, at 1,5 meter distance. We will change this later on, if we can.

We have to monitor the amount of members in the club and we need to create enough space for everyone to be able to workout safe & responsible. We will change this later on, if we can.

No, it’s allowed to use the changing room, showers and sauna.

If the lockers are outside the changing room you can still use them. This is only available in a few clubs.

 

You can find your membership no. on your bank statement.

Do you need it for your gym reservation? You can also use your birth date to book a training.

The non-stop clubs are always open (Groningen Oude Ebbinge and Rotterdam Blaak from July 2nd). The 9 rules for a safe workout also apply in these clubs.

Yes, make a reservation through the app of the platform you use.

That’s not a problem. You only have to make a reservation for your studio class by our app or website. Just go to the desk of your club, show your reservation and our crew members will let you in. Don’t forget your TrainMore tag.

Yes, you can. You, as a member, have to make a reservation in advance. Bring your friend at the time slot you booked and register together at the desk of our club. We will ask your friend some health questions involving COVID-19. Please keep 1,5 meter distance during your visit at TrainMore.

No, unfortunately it’s not possible to get a day or week pass. A month card is available at the desk of our clubs. Ask for it at the desk.

We start with the normal direct debit from July 1, 2020. This is an automatic process, so your choice of compensation is processed and included in our system.

For our student members we only collect the normal fee.

If you’ve got a ‘€1 discount per workout’ membership, we take into account that you couldn’t build up a discount in June. To compensate you, we analyzed your sports behavior in the period from January 1st till March 16th and took the average number of workouts to provide you with a discount. We maintain a minimum of 8x per month (EUR 8 discount on your membership fee). If you’ve visited more during this period, you will of course receive a higher discount.

From the moment we’re open again you’ll build up one euro discount per workout.

Did you choose option 1?
You will receive the amount you paid between the closing and opening of the club as a discount. We spread this discount over a period of 6 months. We will deduct this discount from the July collection.

Did you choose option 2?
You will receive the amount you paid between the closing and opening of the club as a discount. You will receive the amount as a discount back in July. If the amount is higher than your monthly membership fee, we will put it in a credit and settle the remaining amount with the August collection.

Did you choose option 3?
Thanks again! We really appreciate this. An XXL Nutrition gift box is waiting for you at the desk of your TrainMore club. From July 6th you can pick it up on presentation of the e-mail you received.

 

If you have chosen option 1, you will receive the amount you paid between 16 March and 1 July back as a discount on your membership for a period of 6 months. Since 1 July, we no longer collect 50% of your membership fee. The collection has returned to normal and the compensation is deducted from this.

Calculation example: with a membership of €49 per month, €24,50 x 3 months = €73,50 was collected during the corona period. For March, half of the debited amount will be included in the discount. If €30 has been debited in March, an additional €15 discount will be added. This is a total amount of € 88,50. In 6 months you will therefore receive a discount of €88,50 : 6 months = €14,75 per month.

If you didn’t make a choice, we have collected half (50%) of your membership fee during the closing period. Now that the clubs are open again, since July 1 2020, the normal collection starts again.

If you have chosen for option 1 your amounts paid between March 16th and July 1st will be spread over the first 6 months after July 1st, as a discount on your membership fee. If you decide to cancel your membership with more than 6 months left on the membership you will get all the amounts back that you have paid between March 16th and July 1st. If you cancel and there is less than 6 months left after July 1st, the compensation discount will stop at the end date of your contract.

Nice to hear, of course this is possible! You can cancel your cancellation by emailing customerservice@trainmore.nl or at the desk of your TrainMore club.

No, unfortunately this is temporarily not allowed until November 19th. Check our Instagram for more updates.

Nee, dit is helaas niet toegestaan tot en met woensdag 18 november. Houd onze website en Instagram pagina in de gaten voor meer updates.