For English, please read below.

Beste members,

Nu we door de coronacrisis onze clubs tijdelijk moeten sluiten, hebben wij besloten jou, als member van TrainMore, te compenseren voor de periode waarin je niet bij ons hebt kunnen sporten. Wij willen jou zelf laten kiezen voor de compensatie waar jij je het beste bij voelt.

Over de reeds betaalde incasso van maart geven we je met terugwerkende kracht 50% korting, deze wordt verrekend (en krijg je dus terug) met je membership fee als onze clubs weer open zijn.

Time to think

Net als jullie beleven wij een bizarre tijd. Wij doen er alles aan om voor onze medewerkers, leveranciers, partners en natuurlijk jullie als members, deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Continuïteit is daarbij van essentieel belang. Onze grootste vaste kosten, denk aan huur en loonkosten, gaan ondanks de hulpmaatregelen van de regering, gewoon door. Daarnaast hebben wij geen zicht op hoeveel en wanneer we de compensatie van de overheid krijgen.

Vandaar ons besluit om, zolang de sluiting duurt, maandelijks 50% van je membership fee te blijven incasseren welke we op een later moment zullen verrekenen.

It’s up to you

Jij mag zelf kiezen welke compensatie het beste bij je past:

 1. MEMBERSHIP FEE TERUG ALS KORTING
  Wij verrekenen het bedrag dat je betaalt tussen de datum van sluiting en opening van de club met je maandelijkse membership fee. Dit krijg je verspreid terug als korting in de eerste zes maanden na de heropening van de clubs.
 2. MEMBERSHIP FEE DIRECT TERUG + LOYALTY VOORDEEL
  Je verlengt je lopende contract en daarvoor belonen we je met een extra loyalty voordeel. Je ontvangt 1 maand gratis sporten bij 1 jaar verlengen en 2 maanden gratis bij 2 jaar verlengen. Daarnaast verrekenen we het bedrag dat je betaald hebt tussen de datum van de sluiting en opening van de club direct na opening in de eerste maand met je membership fee.
 3. SUPPORT TRAINMORE
  Hiermee support je TrainMore, de medewerkers en onze clubs. De membership fee (50%) die je betaalt tijdens de gesloten periode hoeven we voor jou niet te verrekenen. Wij gaan je hier later voor bedanken met een leuke en sportieve verrassing.

Klik op de onderstaande button en laat ons weten welke keuze je maakt. De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vind je in onze FAQ.

Maak je keuze

 

TRAINMORE AT HOME

Om in shape te blijven tijdens deze periode hebben we TrainMore at Home gelanceerd. Via onze app heb je tijdelijk gratis toegang tot een breed aanbod aan home workouts via ‘workout videos’. En via Instagram check je dagelijks (live) Home Workouts, HIIT Exercises en challenges.

STICK TOGETHER

We willen je graag bedanken voor je geduld en begrip. Let op elkaar en stay healthy! Alleen dan kunnen we zo snel mogelijk weer met z’n allen de gym in!

Team TrainMore


— ENGLISH–

Dear members,

Now that we’ve had to close our clubs due to the corona crisis, we have decided to compensate you, as member of TrainMore, for the period during which you cannot use our gyms. We want you to choose the compensation that suits you best.

With regards to the collected fees of March that we’ve already collected, we will reimburse 50%. This will be done once our clubs have re-opened.

Time to think

Like you we are going through very strange times. We are doing everything we can for our team, suppliers, partners and of course you as members, to get through these times as best as possible.

Continuity is of the essence. Our highest fixed costs, like rent and wages, despite support of the government, continue to be a liability. Moreover, we don’t have any visibility yet as to when and what kind of compensation the government will provide to our industry.

With that in mind, we have decided, for as long as the closures last, to only collect 50% of your membership fee, for which you will be reimbursed at a later date.

It’s up to you

You can choose which compensation suits you best:

 1. MEMBERSHIP FEE REIMBURSED AS A DISCOUNT
  We will reimburse the amount you’ve paid between closure of clubs and re-opening through your monthly membership fees. These will be reimbursed as a discount, divided over 6 months after re-opening of the clubs.
 2. MEMBERSHIP FEE REIMBURSED IN 1 PAYMENT + LOYALTY BENEFIT
  We will reimburse you the amount you’ve paid between closure and re-opening of the club directly, from your first payment. Besides this you’ll also get a loyalty benefit because you renew your existing contract: 1 month for free for a one year renewal and 2 months for free with a 2 years renewal.
 3. SUPPORT TRAINMORE
  In doing this you support TrainMore, our team and our clubs. You don’t need us to reimburse the membership fee (50%) you pay during the closure. We will thank you for this with a great surprise later.

Click on the button below and make you decision. Here is a link to our FAQ.

Make your decision

 

TRAINMORE AT HOME

To stay in shape during this period we launched TrainMore at Home. Through our app you’ve got access to a wide variety of home workouts. On our Instagram you’ll find daily live home workouts, HIIT Exercises and challenges.

STICK TOGETHER

We would like to thank you for your patience and understanding. Please watch over each other and stay healthy! Only then can we all get back into the gym as quickly as possible.

Team TrainMore

SEE YOU SOON