Nederlands

Je ontvangt in ieder geval een korting van 50% over de periode dat je niet bij ons hebt kunnen trainen. Voor het bedrag dat we wel incasseren, bieden we de volgende opties:

1. MEMBERSHIP FEE TERUG ALS KORTING

Wij verrekenen het bedrag dat je betaalt tussen de datum van sluiting en opening van de club met je maandelijkse membership fee. Dit krijg je verspreid terug als korting in de eerste zes maanden na de heropening van de clubs.

2. MEMBERSHIP FEE DIRECT TERUG + LOYALTY VOORDEEL

Je verlengt je lopende contract en daarvoor belonen we je met een extra loyalty voordeel. Je ontvangt 1 maand gratis sporten bij 1 jaar verlengen en 2 maanden gratis bij 2 jaar verlengen. Daarnaast verrekenen we het bedrag dat je betaald hebt tussen de datum van de sluiting en opening van de club direct na opening in de eerste maand met je membership fee.

3. SUPPORT TRAINMORE

Hiermee support je TrainMore, de medewerkers en onze clubs. De membership fee (50%) die je betaalt tijdens de gesloten periode hoeven we voor jou niet te verrekenen. Wij gaan je hier later voor bedanken met een leuke en sportieve verrassing.

ENGLISH

You will reveice a discount of 50% or as long as the closures lasts. For the part of you fee that we do collect, you have the following options for reimbursement:

1.   MEMBERSHIP FEE REIMBURSED AS A DISCOUNT

We will reimburse the amount you’ve paid between closure of clubs and re-opening through your monthly membership fees. These will be reimbursed as a discount, divided over 6 months after re-opening of the clubs.

2.  MEMBERSHIP FEE REIMBURSED IN 1 PAYMENT + LOYALTY BENEFIT

We will reimburse you the amount you’ve paid between closure and re-opening of the club directly, from your first payment. Besides this you’ll also get a loyalty benefit, because you renew your existing contract: 1 month for free for a one year renewal and 2 months for free with a 2 years renewal.

3.   SUPPORT TRAINMORE

In doing this you support TrainMore, our team and our clubs. You don’t need us to reimburse the membership fee (50%) you pay during the closure. We will thank you for this with a great surprise later.

Vraag je compensatie aan
Request your compensation